Pravila

  1. Komentarji pod objavami so stališča komentatorjev in ne odražajo mnenja avtorja tega bloga.
  2. Avtor bloga za vsebino komentarjev ni odgovoren in jih na željo posameznikov tudi ni dolžan brisati.
  3. Avtor bloga si dovoljuje brisanje žaljivih komentarjev, kakor tudi brisanje komentarjev, ki se ne držijo teme zapisa.
  4. Če je anonimni komentator žaljiv in kjub opozorilom ne preneha z žaljenjem, se lahko po potrebi javno razkrije njegova prava identiteta.